Hiztegi feminista

- Letra U -

Ugalketa eskubideak:

Osasun kontzeptua gaixotasun faltaren kontzeptua baino askoz zabalagoa da.
Beraz, ugaltze osasunak bizitza sexualez eta arriskurik gabe gozatzeko ahalmena, erreproduzitzeko ahalmenaz gozatzea eta nola, noiz eta zenbat alaba eta seme-alabek izan nahi duten erabakitzeko askatasuna barnean hartzen du. Honela, ugalketa eskubideengatik ulertzen dira emakumeek eta gizonek antisorgailuei buruz informazioa lortzeko eta hauek eskuratzeko, eta haurdunaldietan zehar eta erditzearen ondoren segimendu egokia eta pertsonalizatua izateko eskubidea.