Hiztegi feminista

- Letra O -

Onarpena:

Sexu-harreman batean partehartzaileek gustura egiten dutela, era kontziente, osasuntsu eta bortxarik gabekoan, ezartzen duen ahozko akordioa.  

 

Oztopo ikusezinak:

Itxaropen, arauen eta balio tradizionalen ondoriozko jarrerak, emakumeen erabakitzeko prozesuan trebakuntza galarazten dutenak, eta honekin, gizartean bere parte-hartze osoan.

Oztopo ikusezinak banakako eta kolektibo jarrerei dagokio. Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen  Nazioarteko Konbentzioa jaiotzen da Giza Eskubideetako nazioarteko tresnen zerrendari batzeko, mundu guztian, mende honetan, nahiz eta, aurrerapenak izan, beharrezkoa da desgaitasuna duten pertsonen eskubideak eta askatasunak bermatzea, batez ere, desgaitasuna duten emakumeei eta umeei buruz hitz egiten badugu.   

Konbentzioak kontzientzia hartzeari kapitulu garrantzitsua eskaintzen dio, oztopo ikusezinak, edo jarrera murriztatzaileaz eta diskriminatzaileaz hitz egiten dugunean adierazten dugun gabezia da.