Hiztegi feminista

- Letra K -

Kapitalismo heteropatriarkala:

Kapitalismo heteropatriarkala gizonen posizio pribilegiatuari laguntzen dion antolaketa politiko, sozial, ekonomiko eta kulturaleko sistema bezala definitu ahal dugu, arrandia eta metatutako kapitalaren eta bere benefizioen kontrola bezala ulertuta, eta pertsonen eta planetaren nagusitasuna eta esplotazioa mantentzen duena, nahiz eta bereziki emakumeena, haien lanena eta gorputzena eta haien eskubideen urratzean, ustiapen honek era diferentzialean beste faktore batzuen arabera ematen da (etnia, adina, aukera sexuala, etab.) eta aurkitzen den testuinguruaren arabera (zentzu zabalean: une historikoa, lurraldea, mundua interpretatzeko modua eta marko kulturala).

 

Komunikazio ez sexista:

Komunikazio tradizionalaren aurrean komunikazio ez sexista dago, rolak eta genero estereotipoak zabaltzea eta emakumeak protagonista bezala sail guztietan ikusgai bihurtzeko helburua du, eta soilik  ‘biguntzat’ hartzen direnak: gizartea, kultura-ikuskizuna eta jende-mundua. Gizarteari bere ekarpenak jakinarazteagatik apustu egiten du, bere borrokak eta bere eskariak eta dimentsio guztietan irudikatzen gaur egungo egoerari moldatuz, errealitate aldakor eta duela hamarkadetakoa izatetik askoz urrun dagoena,  badirudi baliabide hegemonikoak ainguratutak irauten direla denboran. Era berean, komunikazio ez sexista gizonei historikoki erreserbatutako genero estereotipo eta rolen apurketa bilatzen du. Irudikatzen die, adibidez, zaintzaile moduan eta bere nagusitasuna adierazten duten, bortitzak edo arriskukoak diren jarrerak eztabaidatzen ditu.

 

Kosifikazioa:

Pertsona bat pentsatzen ez duen objektu bat bezala tratatzea edo errepresentatzea, beste pertsona baten desioak asetzeko balio bakarra duena. Emakumeen kosifikazioa indarkeriaren praktika bezala ulertu ahal dugu, sistema patriarkala eta kapitalistaren mekanika bat da, eskubide osoko pertsonak bezala ukatzeko eta ikusezinak egiteko, gure gaitasun errealak eta potentzialak ebaluatzeko gorputzak funtsezko baldintza eta batzuetan bakarra izaten. 

 

Kosifikazio sexuala:

Kosifikazio sexuala pertsona bat objektu sexual gisa ikusten denean gertatzen da, edertasun fisikoa eta sexu ezaugarriak, banakako pertsonalitatea eta existentziatik banatu direlako eta pertsona baten atributuak plazer instrumentuak izatera bihurtu dira. Kosifikazio sexualaren kontzeptua, eta, bereziki, emakumearen kosifikazioa, teoria feminista eta  feminismoarengatik eratorritako teoria psikologikoen ideia garrantzitsu bat da, non kosifikazioa desagertu behar dela hausnartzen den  genero-desberdintasunean paper garrantzitsu bat jokatzen duelako.

 

Kuota:

Emandako proportzioa edo postuetako batzuk, talde espezifiko bati eman behar zaizkion baliabideak eta aulkiak, gehienetan halako arau batzuei edo irizpideei jarraituz, aurreko desoreka zuzentzearen nahiez, gehienetan erabaki hartze posizioetan edo heziketa edo lanpostuetara sarbideari dagokionez.