Hiztegi feminista

- Letra G -

Genero analisia:

Tradizionalki esleitutako genero rolak direla eta, gizon eta emakumeen arteko baldintza desberdintasunen, beharren, partaidetza tasen, baliabide eta garapenerako sarbideen, erabakiak hartzeko boterearen eta abarren ikerketa da. Generoari buruz nola aplikatu behar diren irizpideak dakarten politiken programen eta instituzioen analisia eta ebaluazioa.

 

Genero arraila:

Sexu edo generoaren arabera baliabideen, sarbideen edo botereen banaketa desberdina. Kategoria batean emakume eta gizonen arteko ehunekoak dira. Tasa femeninoa tasa maskulinoari kenduz kalkulatzen da. Generoen arteko distantziari buruz informatzen du. Balio negatiboek balio femeninoek balio maskulinoei dagokionez arteko distantzia adierazten dituzte.

 

Genero binarismoa:

Genero binarismoa, sexua eta generoaren bi aurkako forma bezala ulertzen du, eta gizonezkoak eta emakumezkoak deskonektatuta sailkatzen ditu. Genero sistemaren mota orokor bat da. Genero binarismoaren ezinbesteko printzipio bezala, genero rolak nahasten duten edo aldi berean bi edo hiru genero adierazpen moduekin identifikatzea diren pertsonak gogogabetzen duen gizarte muga bezala deskribatu daiteke. Eredu binario honetan, “sexua”, “generoa” eta “sexualitatea” lerrokatuak bezala hartzen dira, adibidez, biologikoki gizona dena, gizonezko itxura, jarrera eta  portaera eta kontrako sexuaren erakarpen heterosexuala izatea ezarriko zaio.

Genero binarismo honen barruko sailkapenean ez da sartzen, adibidez, ez-binario ugaltzeko organoekin jaiotzen diren pertsonak (intersexualak), eta lesbiana, gay, bisexual, transgenero, transexuala, ez binario generokoak edo hirugarren genero bezala identifikatzen diren pertsonak baztertu dezake.  

 

Genero desberdintasunean oinarritutako kontratua:

Gizonen eta emakumeen arteko erlazioak zuzentzen dituzten jarraibide inplizitu eta esplizituko multzoa, zeinen arabera lanak eta balioak gizonei eta erantzukizunak eta beharrak emakumeei esleitzen dizkie.

Egoera hau hiru mailetan antolatzen da:  gainegitura kulturala (gizartearen arau eta balioak), erakundeak (familia babeseko, hezkuntza eta enplegu sistemak, etab.) eta sozializazio-prozesuak (familiaren barruan batez ere).